Available courses

Němčina pro 7.

Novověk 1618-1914

Distanční výuka češtiny pro 6.A

Násobení a dělení zlomků a smíšených čísel.

Distanční výuka - český jazyk 9.A

Distanční výuka pro 7AB 2020/2021

Distanční výuka pro 7. ročník - Afrika

Pythagorova věta.

Výpočet délky přepony a odvěsny

Kurz přípravy na přijímací zkoušky na střední školy z matematiky pro žáky 9. ročníku během distanční výuky ve školním roce 2020/2021. 

Kurz semináře z matematiky pro žáky 8.A a 8.B během distanční výuky ve školním roce 2020/2021.

Kurz matematiky pro žáky 8.B ve školním roce 2020/2021. 

Kurz občanské výchovy pro žáky 9.B ve školním roce 2020/2021.

Kurz informatiky 8.AB (skupina D. Hnátka) 

Kurz informatiky pro žáky 9. ročníku. 

Kurz matematiky pro žáky 9. ročníků ve školním roce 2020/2021.

Kurz informatiky pro žáky 7.AB (skupina V. Kohoutové)

Fyzika pro oba ročníky.

Hodiny přírodopisu pro 7.A

Kurz informatiky pro žáky 8.B.

Informatika pro 6. ročník