Pythagorova věta.

Výpočet délky přepony a odvěsny